Zysk brutto wyniósł 2,5 mln zł (59,7 proc. niższy w porównaniu rok do roku), EBITDA w wysokości 10,5 mln zł (21 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2014 r.) oraz zysk netto na poziomie 2,2 mln zł (spadek o 58,5 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku).

Jednocześnie wstępne wyniki osiągnięte w pierwszych dziewięciu miesiącach br. były lepsze od uzyskanych w analogicznym okresie 2014 roku.

W opinii zarządu największy wpływ na zrealizowane wyniki była m.in. niższa niż oczekiwano sprzedaż twardych laminatów do żywności, wynikająca z ulokowania części zamówień u konkurencji przez klientów, obawiających się perturbacji związanych z transferem linii produkcyjnych z Gallina do Berlina – ok. 2 mln zł marży mniej niż oczekiwano. Transfer linii jest już obecnie zakończony i Grupa dysponuje tymi samymi co pierwotnie mocami produkcyjnymi.

Ponadto, na rynku utrzymywała się bardzo niekorzystna relacja ceny zakupu płatków PET z recyklingu do ceny zakupu granulatu PET, niwelująca przewagę konkurencyjną przy produkcji z płatka – ok 2 mln zł marży mniej.

Z kolei większe niż oczekiwano trudności rozwoju sprzedaży taśm PET po podwojeniu mocy produkcyjnych z nowo zainstalowanej linii przyczyniły się do zmniejszenia marży o ok. 1,5 mln zł.

Oczekiwane przez rynek korzyści, jakie miałaby odnieść grupa w związku z zapoczątkowanym w trakcie kwartału spadkiem cen surowców, znacząco odbiegały od tych możliwych do uzyskania, gdyż w rzeczywistości spadek cen polimerów był mniejszy, niż obserwowany spadek cen produktów ropopochodnych. Spadek cen surowców przełożył się na silną presję cenową ze strony klientów, podczas gdy w skali całego kwartału średnie ceny surowców kształtowały się na poziomie zbliżonym do poprzedniego. Ponadto, przy niższej niż oczekiwano sprzedaży, przeszacowanie zapasów wyrobów gotowych i surowców wpłynęło niekorzystnie na wynik finansowy kwartału – informuje spółka.

- Trzeci kwartał br. był trudny dla grupy, a osiągnięte wyniki trudno uznać za satysfakcjonujące. Zbieg niekorzystnych okoliczności i zjawisk rynkowych spowodował spadek marży osiąganej przez grupę o ok. 6,5 mln zł. Mimo tego, tegoroczne wyniki po dziewięciu miesiącach są lepsze od osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r. - mówi Tadeusz Nowicki, prezes Ergis SA.

Dotychczas Grupa Ergis nie praktykowała podawania do wiadomości publicznej prognoz ani wstępnych wyników. Niemiej Grupa podjęła decyzję o przedstawieniu wstępnych danych za trzeci kwartał 2015 roku, gdyż – w przekonaniu zarządu – wyniki odbiegają od oczekiwań akcjonariuszy i zarządu, a  fakt ten może stanowić istotną dla akcjonariuszy informację.