W Portugalii ID Logistics ma znaczący, ponad 30 proc. udział, w rynku usług logistycznych dedykowanych branży farmaceutycznej. Obecnie dla firm z tego sektora operator zarządza magazynem o powierzchni 20 tys. mkw. w Azambuji koło Lizbony, zatrudniającym ponad 200 specjalistów. To jeden z najnowocześniejszych, zmechanizowanych i zautomatyzowanych obiektów tego typu w Portugalii. Magazyn działa w oparciu o dwa międzynarodowe systemy certyfikacji jakości – GDP (Good Distribution Practices) i GMP (Good Manufacturing Practices).

ID Logistics Portugalia zarządza także kompleksową siecią dystrybucji dla firm farmaceutycznych, która obejmuje ponad 6 tys. punktów dostaw, w tym hurtownie, szpitale, apteki i inne centra.

Hugo Oliveira, dyrektor Business Unit ID Logistics Portugalia, potwierdza: „Przedłużenie ważności farmaceutycznych certyfikatów jakości ma kluczowe znaczenie dla ID Logistics. Oznacza znacznie więcej niż tylko spełnienie określonych wymogów prawnych. Wzmacnia naszą pozycję lidera jakości w sektorze o strategicznym znaczeniu dla ID Logistics, gdzie oferujemy naszym klientom globalne usługi w zakresie logistyki i transportu”.

Także w Polsce ID Logistics przykłada dużą wagę do wdrażania i certyfikowania systemów, które wspierają kontrolę i efektywne zarządzanie centrami dystrybucyjnymi, a jednocześnie poświadczają wysoką jakość świadczonych usług. Wszystkie obiekty zarządzane przez operatora objęte są restrykcyjnym, wewnętrznym systemem zarządzania jakością – CID, a magazyny dla branż FMCG i retail także IFS Logistics (International Featured Standard), jednym z najważniejszych, międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i jakości przyznawanych dostawcom produktów spożywczych do sieci handlowych.

„Na rynku polskim, ID Logistics działający głównie w sektorze FMCG i retail, w tym roku kontynuuje certyfikację systemu IFS Logistics oraz wewnętrznego standardu zarządzania jakością CID, w kolejnej wersji 0.7, w jeszcze większym stopniu dopasowanej do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Tak jak w poprzednich latach, stopień zgodności prowadzonej przez ID Logistics działalności z restrykcyjnymi wymogami tych dwóch systemów jest weryfikowany przez zewnętrznych audytorów firm certyfikujących. Spełnienie określonych standardów i uzyskanie certyfikatów, gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wysoką jakość obsługi w całym łańcuchu dostaw oraz potwierdza ukierunkowanie naszej firmy na ciągłe doskonalenie” podsumowuje Agata Głąbińska, menadżer ds. jakości, ID Logistics Polska.