W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku grupa odnotowała zgodnie z szacunkami 4,7 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3.814,6 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami.

W samym trzecim kwartale br. przychody wzrosły do 1.363,1 mln zł z 1.099,9 mln zł przed rokiem.

Zgodnie z szacunkami skonsolidowana EBITDA PKP Cargo wyniosła po trzech kwartałach 2022 r. 648,5 mln zł, a EBIT wyniósł 98,3 mln zł.

EBITDA grupy w samym trzecim kwartale br. wzrosła do 277 mln zł z 165,5 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny wyniósł 92,2 mln zł wobec 10,1 mln zł straty przed rokiem.