Elemental Holding sięga po środki z emisji akcji i obligacji a następnie inwestuje je zarówno w rozwój organiczny Grupy, jak i przejęcia podmiotów z rynku obrotu oraz recyklingu metali nieżelaznych.

Ponadto, na przełomie I i II półrocza 2013 roku - Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru zatwierdziło już NWZA. Zarząd szacuje, że w najbliższym czasie potrzeby inwestycyjne Holdingu osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych - jednocześnie nie wyklucza dalszych akwizycji podmiotów wpisujących się w strategię grupy.

W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza wzrost o 76,4 proc. w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,70 mln zł, o 88,7 proc. więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,49 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 132,7 proc.).