Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu wzrosną o 3,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosną o 0,1 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

  sierpień sierpień lipiec lipiec
  rdr mdm rdr mdm
         
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 3,0 0,0 3,4 0,1
górnictwo i wydobywanie 4,2 -0,9 5,1* -2,9*
przetwórstwo przemysłowe 3,2 0,0 3,7* 0,2
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,8 0,6 0,1 0,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,1 -0,1 1,7* 0,2*
         
PRODUKCJA BUDOWLANA 3,2 0,3 3,1 0,3

* - dane skorygowane