Deficyt handlu zagranicznego wyrażony w dolarach wyniósł 1 mld 861,9 mln.

Poniżej wyniki handlu zagranicznego za pierwsze dwa miesiące 2010 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku:

I-II 2010 zmiana (proc.)

saldo handlu zagranicznego - 1.311,0 (mln euro) wartość eksportu 16.221,4 7,4 (mln euro) wartość importu 17.532,4 4,9 (mln euro)

saldo handlu zagranicznego - 1.861,9 (mln USD) wartość eksportu 23.057,7 13,9 (mln USD) wartość importu 24.919,6 11,1 (mln USD)