Przypomnijmy, według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2014 r. wyniosła  1 728, 7 mld zł, a w 2013 r. - 1635,7 mld zł.

W I kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,5 proc. 

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 

GUS informuje, że dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji.

Analitycy Credit Agricole prognozują, że tempo wzrostu PKB w 2016 r. obniży się do 2,9 proc. wobec 3,6 proc. r/r w 2015 r. Wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znaczący spadek dynamiki inwestycji publicznych oraz efekty wysokiej bazy z 2015 r. dla eksportu i inwestycji przedsiębiorstw.