Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w IV kw. 2020 r. PKB spadł o 3,0 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w IV kw. GUS poda 26 lutego.