Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w październiku wzrosła rdr o 3,8 proc., a mdm wzrosła o 1,6 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w październiku i wrześniu 2020 r.:

  październik październik wrzesień wrzesień
  rdr mdm rdr mdm
         
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1,0 3,2 5,9 15,5
górnictwo i wydobywanie -5,2 5,9 -14,4 8,7
przetwórstwo przemysłowe 1,7 2,3 7,2 17,1
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -6,3 16,9 -4,3 1,4
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 5,2 0,2 8,5 4,0