Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 1.018,4 tys. wobec 1.023,7 tys. osób we wrześniu.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w październiku wyniosła 6,1 proc.