Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 3,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 2,1.

W porównaniu do grudnia 2016 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 5,8 p. proc.

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Najwyższe spadki odnotowano w ocenach przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 4,8 pkt proc.) oraz przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 3,5 i 2,9 pkt proc.)" - napisano.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 3,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -0,2.

W grudniu br. WWUK osiągnął wartość o 6,5 pkt proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2016 roku.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe (spadki od 2,7 pkt proc. przy ocenie przyszłego poziomu bezrobocia do 4,8 pkt proc. przy ocenie przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego)" - napisano.