W odniesieniu do kwietnia 2019 roku obecna wartość BWUK jest niższa o 43,6 pkt. proc.

GUS podał, że wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyraźnie niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 58,8 pkt. proc. i 54,4 pkt. proc.).

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 45,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 47,7 pkt.

W kwietniu WWUK osiągnął wartość o 51,2 pkt. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.