W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2022 r. PKB wzrósł o 6,0 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia.