"We wrześniu 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, a także przyjęcia w jednostkach" - napisano.

Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3 proc. w porównaniu z sierpniem.

GUS podał, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 0,6 proc. spowodowany był m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń.