Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w styczniu 2010 roku wzrosło o 0,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 1,4% i wyniosło 5301,3 tys. osób, podał GUS.

Jedenastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu średnio o 3,3% r/r (prognozy mieściły się w przedziale 2,0-5,7%). Średnia oczekiwań jedenastki ekonomistów co do zmiany poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach wyniosła -2,0% (oczekiwania: od -0,5% do -2,9%).