Podczas debaty Aleksandra Banaś przedstawiła strategię i ofertę firmy IFM Electronic związaną z biznesem 4.0.

– Patrząc na zmiany zachodzące na rynku, strategia firmy zmienia się już od kilku lat. Obecnie z firmy, która do tej pory była producentem komponentów do automatyki przemysłowej, stajemy się firmą, która będzie oferować rozwiązania aplikacyjne dla przemysłu spożywczego i ogólnie dla przemysłu. Celem tych działań jest znalezienie możliwości połączenia świata automatyki ze światem IT. To jest główne założenie strategiczne, które ma doprowadzić do digitalizacji fabryk – tłumaczyła prezes zarządu IFM electronic Sp. z o.o.

– W naszym rozumieniu digitalizacja fabryk jest to takie działanie maszyn, urządzeń, robotów, które będą samodzielnie przekazywać informacje do systemów nadrzędnych. Dzięki temu będziemy potrafili jeszcze więcej wydobywać informacji i przekształcić w ten sposób, żeby jeszcze lepiej wpłynąć na wzrost efektywności procesów – dodała Aleksandra Banaś.