Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2022 r.:

  waga maj maj kwiecień kwiecień
    rdr mdm rdr mdm
           
INFLACJA OGÓŁEM 100 13,9 1,7 12,4 2,0
           
Inflacja towarów   14,9 1,9 13,1 2,3
Inflacja usług   10,8 1,0 10,1 1,2
           
Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 13,5 1,3 12,7 4,1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 6,5 0,8 5,9 0,7
Odzież i obuwie 4,47 4,3 0,7 3,7 3
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 22,0 2,5 19,5 1,9
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 9,7 1,5 8,6 1,7
Zdrowie 5,69 7,2 1,4 6,5 0,6
Transport 9,54 25,8 3,4 21,1 0,0
Łączność 4,9 3,6 0,0 2,6 0,1
Rekreacja i kultura 6,07 10,3 0,9 9,3 2,0
Edukacja 1,16 6,6 0,3 6,3 0,4
Restauracja i hotele 4,77 15,7 2,4 14,1 1,5
Inne towary i usługi 5,45 8,5 0,9 7,9 1,3