Wysokie koszty ograniczają inwestycje

Z badania GUS wynika, że wysokie koszty realizacji inwestycji są przyczyną ograniczenia skali inwestycji dla 61,1 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego, 61,6 proc. firm budowlanych, 49,3 proc. firm handlu hurtowego, 68,5 proc. handlu detalicznego, 57,1 proc. transportu i gospodarki magazynowej oraz 69,5 proc. dla firm zakwaterowania i gastronomii.

Inflacja hamuje firmy

Z kolei inflacja hamuje inwestycje w przypadku 59,3 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego, 75 proc. firm budowlanych, 61,7 proc. handlu hurtowego, 71,7 proc. detalicznego, 70,5 proc. transportu i magazynowania oraz 66 proc. zakwaterowania i gastronomii.