Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 15,8 proc. rdr i wzrostu o 0,9 proc. mdm.
 
 Jak wyglądały poszczególne kategorie wydatków?
 Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały rdr o 24 proc. i 2,3 proc. mdm.
Nośniki energii podrożały o 26 proc. rdr. Paliwa do prywatnych środków transportu podrożały o 0,2 proc. rdr a w odniesieniu do poprzedniego miesiąca ich ceny spadły o 1,8 proc.

Komentarze analityków dot. inflacji w marcu

Co na temat inflacji sądzą analitycy? Najczęściej spodziewali się niższych odczytów.