Od trzech lat PARP prowadzi badanie "Barometr Innowacyjności" sprawdzające, jakie są efekty wykorzystania funduszy z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". Z badania wynika, iż w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu przychody netto przedsiębiorstw wzrosły o ponad jedną trzecią.

Dostrzeżono jednak, że "Innowacyjna gospodarka" wpłynęła na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, ale tylko tych już innowacyjnych. Bo właśnie takie firmy stawały w kolejce po dotacje.