Towary takie jak złoto, ropa naftowa, miedź, jak również „miękkie" towary (jak np. cukier) zanotowały prawdziwy boom cenowy w 2009 roku. Rynki te przyciągały wielomiliardowe strumienie pieniędzy od funduszy emerytalnych i innych inwestorów instytucjonalnych, którzy ponieśli duże straty w związku z globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym.

Jak czytamy w portalu Onet.pl, zarządzane przez fundusz Gresham Investment Management LLC aktywa z rynków towarowych podwoiły się w 2009 roku do wysokości 7,5 miliarda dolarów.