Według Dyla, w pierwszej połowie 2010 roku co miesiąc do TFI będzie napływać kwota ok. 1 mld zł. "W drugiej połowie napływ może być podobny albo wyższy i wyniesie ok. 1-1,5 mld zł miesięcznie" - powiedział Dyl podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami poświęconego rynkowi Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ).

Fundusze zamknięte to rodzaj funduszy skierowany najczęściej do węższej grupy inwestorów - bardziej doświadczonych i posiadających większe możliwości inwestycyjne.

W opinii Dyla na koniec roku wszystkie TFI (zarówno funduszy otwartych, jak i zamkniętych) powinny zarządzać kwotą ok. 120 mld zł, ale w "wersji optymistycznej" suma ta może być wyższa. Na koniec lutego aktywa TFI wynosiły 94,8 mld zł.

Ok. 15 proc. z kwoty ulokowanych w TFI znajduje się w zarządzie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. To mniej niż średnia w Europie, gdzie ok. 24 proc. wszystkich aktywów zgromadzonych w funduszach znajduje się w FIZ. Jeszcze w 2007 r. udział FIZ w rynku funduszy był zbliżony do 5 proc.

W przypadku FIZ nabycie bądź sprzedaż certyfikatów (odpowiedników jednostek uczestnictwa w FIO) możliwe jest jedynie w określonych terminach. W związku z tym możliwość "wejścia" i "wyjścia" z inwestycji jest znacznie ograniczona.

"Jedną z najważniejszych korzyści uczestnictwa w FIZ jest możliwość utworzenia takiego funduszu wyłącznie dla określonego inwestora lub inwestorów - mówimy wtedy o produktach szytych na miarę albo o funduszach aktywów niepublicznych stanowiących wehikuł inwestycyjny" - informuje IZFiA.

Fundusz inwestycyjny zamknięty może emitować niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Emisja może być skierowana do konkretnego inwestora lub grupy inwestorów (osób fizycznych), bądź do instytucji (osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej). Umożliwia to inwestorowi odroczenie zapłaty podatku dochodowego od zysków kapitałowych, który jest płacony dopiero w momencie wypłaty dochodu przez fundusz lub sprzedaży albo wykupienia certyfikatów.

FIZ działają w Polsce od 1999 r. Z danych przedstawionych we wtorek przez firmę Analizy Online wynika, że na koniec lutego wartość aktywów funduszy zamkniętych w Polsce wyniosła ok. 15 mld zł. 58 proc. aktywów na rynku FIZ znajduje się w funduszach mieszanych, 17 proc. w funduszach nieruchomości, a 15 proc. w funduszach ochrony kapitału.