Dlaczego żywność drożeje?

Żywność cały czas drożeje. Jakie są tego główne przyczyny? Jakub Olipra, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska tłumaczy, że firmy spożywcze mają wyższe koszty m.in. surowców, energii i płacy, przez co część tych kosztów przerzucają na konsumentów.

- Mamy szereg przyczyn drożejącej żywności. Jeśli spojrzymy na rosnące ceny surowców, to myślę, że to jest jeden z najważniejszych czynników, który oddziałuje w kierunku wzrostu dynamiki cen żywności. W październiku indeks cen żywności FAO był już tylko o 3 procent niższy od swojego historycznego maksimum z 2011 roku. To pokazuje, że rzeczywiście mamy bardzo dużą presję kosztową, jeśli chodzi o surowce - mówi Jakub Olipra.

- Presja kosztowa w przypadku cen surowców rolnych ma też bardzo różne źródła. Jeśli spojrzymy na ceny zbóż i roślin oleistych, to widzimy, że jest tam napięta sytuacja popytowo-podażowa. Jeżeli mówimy o cenach cukru, to widzimy zwiększony popyt na biopaliwa i w konsekwencji więcej trzciny cukrowej trafia do produkcji bioetanolu - dodaje.

Co wpływa na droższą żywność?

- Poza rosnącymi cenami surowców rolnych, dodatkowym obciążeniem dla firm są rosnące koszty energii, m.in. bardzo wysokie ceny gazu czy też energii elektrycznej. Dotyka to wszystkich producentów - tłumaczy Jakub Olipra.

- Kolejnym źródłem wzrostu kosztów w branży rolno-spożywczej są koszty pracy. Mam tu na myśli m.in. płacę minimalną, ponieważ jeśli spojrzymy na przetwórstwo żywności, wielu pracowników tej branży otrzymuje taką płacę. W sytuacji, w której rośnie płaca minimalna, siatka płac w firmach spożywczych automatycznie przesuwa się do góry - dodaje.

- Ostatnią kategorią, która wpływa na wzrost kosztów branży rolno-spożywczej, a w konsekwencji na wzrost cen żywności, są koszty odsetek, ponieważ wiele firm z branży rolno-spożywczej kredytuje swoją działalność, a w warunkach wzrostu stóp procentowych koszt obsługi tego zadłużenia rośnie, więc i ten czynnik w ostatnich kwartałach dokłada się do wzrostu presji kosztowej w całym sektorze rolno-spożywczym - zaznacza ekonomista.

- Prognozujemy, że na koniec tego roku dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się do około 6 procent w ujęciu rocznym, czyli w grudniu ceny te będą wyższe o około 6 proc. niż w grudniu poprzedniego roku - mówi Jakub Olipra.

Kiedy inflacja jest zjawiskiem korzystnym dla gospodarki? Na ile "korki" w łańcuchach dostaw wpływają na ceny? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy wideo.