• Zapraszamy do pobrania bezpłatnego raportu Banku Pekao SA pt. "Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE. Czy trudne otoczenie geopolityczne i ekonomiczne przyspieszy wzrost koncentracji sektora?"
  • Załącznik do pobrania znajduje się pod artykułem. 

Bank Pekao: Widać konsolidację branży spożywczej 

– Analizując ostatnie lata widzimy postępujący proces konsolidacji krajowej branży spożywczej. Na przestrzeni ostatniej dekady istotnie zmniejszyła się liczba podmiotów działających w sektorze spożywczym. Jeszcze 10 lat temu w sektorze spożywczym działało blisko 2500 podmiotów. Obecnie jest to niespełna 2000 podmiotów – mówi Jan Gaj, dyrektor Pekao Investment Banking. 

– Zmieniła się w tym czasie również struktura przychodów sektora – rośnie udział dużych firm. Wydaje się, że w kolejnych latach procesy konsolidacyjne w branży spożywczej będą kontynuowane, a ich tempo powinno być zbliżone lub subtelnie niższe od notowanego na przestrzeni ostatnich lat – dodaje. 

Duże krajowe podmioty stały się znaczącymi graczami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale tak, jak zostało to pokazane w raporcie Banku Pekao SA, mają relatywnie niewielką skalę w porównaniu ze swoimi odpowiednikami w Europie Zachodniej – mówi Jan Gaj.

Firmy spożywcze muszą podnosić efektywność 

Zdaniem Jana Gaja w celu globalnego konkurowania, krajowe przedsiębiorstwa będą musiały systematycznie zwiększać skalę działalności na rynkach zagranicznych. Będą musiały wychodzić w nowe segmenty biznesowe oraz podnosić efektywność. 

– Warto zaznaczyć, że stopień konsolidacji poszczególnych segmentów rynku spożywczego jest zróżnicowany. W niektórych segmentach rynku, na przykład w przetwórstwie mleka i mięsa, obserwujemy silną pozycję liderów, podczas gdy w innych segmentach biznesowych, na przykład żywności typu convenience, zdrowych przekąsek czy roślinnych alternatyw dla mięsa postępuje proces konsolidacji i wyłaniania się rynkowych liderów. Takie rozróżnienie segmentów rynku spożywczego jest istotne z punktu widzenia zidentyfikowania tych segmentów, w których należy spodziewać się aktywności ze strony funduszy private equity – tłumaczy dyrektor Pekao Investment Banking. 

Jego zdaniem fundusze będą koncentrować się przede wszystkim na najbardziej rosnących segmentach rynku wpisujących się w trendy konsumenckie oraz z potencjałem eksportowym i potencjałem do generowania dwucyfrowej marży. Będą dążyły do stworzenia liderów ze swoich spółek portfelowych w przeciągu kilku lat bądź podmiotów wiodących na rynku spożywczym w danej kategorii. 

– Zdecydowanie mniejszej aktywności funduszy spodziewałbym się w dojrzałych segmentach rynku. Te branże będą konsolidowane przede wszystkim przez inwestorów strategicznych. Wydaje się, że konsolidacja krajowa będzie odbywała się przede wszystkim w wyniku skutecznego rozwoju organicznego liderów i wypierania z rynku konkurencji, a w mniejszym stopniu będzie efektem dokonywanych akwizycji – uważa Jan Gaj. 

Pekao: spodziewamy się aktywności lokalnych funduszy 

– Jeżeli chodzi o aktywność funduszy private equity, myślę że należy spodziewać się aktywności lokalnych funduszy. Polska jest rynkiem frontowym, w związku z tym w najbliższej przyszłości należy spodziewać się aktywności funduszy lokalnych obecnych na rynku od kilku lat, znających specyfikę krajowego rynku. W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie nie należy spodziewać się istotnego napływu nowych inwestorów kwalifikowanych, gdyż zauważalny jest niepokój związany z sytuacją za wschodnią granicą Polski – tłumaczy. 

– Obecnie fundusze zaangażowane są kapitałowo w spółki z segmentu napojów, słodyczy, mrożonek. Po jednej inwestycji jest również w przetwórstwie mięsnym i rybnym. W związku z ograniczonym horyzontem inwestycyjnym funduszy znaczące spółki z tych segmentów mogą zmienić właścicieli. Może mieć to swoje konsekwencje w układzie sił w poszczególnych segmentach rynku – podsumowuje Jan Gaj. 

Jan Gaj był prelegentem webinaru „Konsolidacja polskiej branży spożywczej na tle UE. Czy trudne otocznie ekonomiczne przyspieszy wzrost koncentracji sektora?", który odbył się online 14 czerwca 2022 we współpracy z Bankiem Pekao.