"Jednym ze strategicznych projektów, nad którym pracuje rząd, który zostanie przedstawiony do końca tego roku, jest +Pakt dla obszarów wiejskich+" - powiedział Jurgiel.

"Będzie on służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich" - dodał.

Minister poinformował, że efektem działań, które zostaną zainicjowane dzięki paktowi, będzie wzmocnienie wszystkich funkcji wsi, tj. społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

"Skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym dokumencie zapewni spójność pomiędzy działaniami rządu i samorządów. Pakt realizuje +Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju+ i jest jej elementem" - stwierdził szef resortu rolnictwa.

Jurgiel powiedział, że pakt oparto na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. W drugim filarze znajdują się wszystkie działania związane z jakością życia na obszarach wiejskich. Trzecim jest rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa aktywnego społeczeństwa. Czwartym zaś jest sprawna administracja, gdzie zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa.