Programy te będą zachęcały m.in. do konsumpcji oliwy, mleka i przetworów mlecznych, mięsa, świeżych i przetworzonych owoców i warzyw, produktów ekologicznych, jajek, wina, produktów ogrodniczych - poinformowała w czwartek KE w komunikacie prasowym.

Do 30 listopada u.br. do Komisji wpłynęło 36 propozycji programów promocyjnych i informacyjnych, skierowanych nie tylko do konsumentów z krajów unijnych. KE wybrała 22 projekty; 16 dotyczy promocji produktów na wewnętrznym rynku Wspólnoty, a sześć - w krajach trzecich. Kampanie informacyjne prowadzone będą m.in. w Rosji, Chinach, Ameryce Północnej, Azji Południowo-Wschodniej, Norwegii, Szwajcarii, na Ukrainie, w Indiach i w Korei Południowej.

Dwa programy zostały opracowane wspólnie przez różne państwa członkowskie.

Z Polski został zatwierdzony tylko jeden program, dotyczący promocji mięsa w Stanach Zjednoczonych, w Wietnamie i Korei. Zgłosiła go Unia Producentów i Pracodawców Przemysły Mięsnego (UPEMI), która dostanie na promocję ok. 2,5 mln euro.

Najwięcej programów pochodzi z Holandii (4), Litwy (3), Hiszpanii (3) oraz Grecji (3).

Z unijnych pieniędzy mogą być finansowane działania z zakresu public relations, kampanie promocyjne lub reklamowe, których celem ma być uświadamianie konsumentom, że europejskie produkty są szczególnie atrakcyjne pod względem jakości, bezpieczeństwa dla zdrowia i wartości odżywczych, a także oznakowane i wyprodukowane zgodnie z zasadami higieny oraz z poszanowaniem środowiska i praw zwierząt.

UE finansuje do 50 proc. kosztów tych kampanii. Pozostałą część ponoszą organizacje zawodowe lub branżowe, które zgłosiły projekty, a w niektórych przypadkach - same państwa członkowskie.

Organizacje branżowe zainteresowane promowaniem swoich produktów mogą zgłaszać swoje projekty dwa razy w roku - w przypadku Polski do Agencji Rynku Rolnego. Następnie projekty te są przesyłane do Komisji, która dokonuje ostatecznego wyboru.