"Przygotowanie zawodowe jest często dla młodej osoby koniecznym punktem wyjścia otwierającym drogę do kariery. Naszym ostatecznym celem jest integracja młodych ludzi na rynku pracy, z poszanowaniem różnorodności systemów edukacyjnych państw członkowskich" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE ds. euro i dialogu społecznego Valdis Dombrovskis.

Zwrócił uwagę na dobrą sytuację gospodarczą, a także spadające bezrobocie, również wśród ludzi młodych. Dodał, że konieczne są rozwiązania, które pozwolą na płynniejsze przejście od edukacji do ścieżki zawodowej.

Temu właśnie mają służyć zalecenia, jakie dla państw członkowskich przygotowała Komisja. W wielu krajach praktyki są powszechne, ale nie jest to normą w całej UE. Z danych Komisji wynika, że obecnie w Europie korzysta z przygotowania zawodowego około 3,7 milionów uczniów. Dla porównania, w uczelniach wyższych kształci się około 20 milionów studentów.

Statystyki pokazują, że uczeń czy student, który przechodzi praktyki, łatwiej wchodzi po zakończeniu edukacji na rynek pracy. Średnio 60-70 proc. uczniów podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu przygotowania zawodowego, a w niektórych przypadkach wskaźnik ten osiąga 90 proc.

"Dane mówią same za siebie: dwóch na trzech praktykantów podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu kształcenia. W dzisiejszych nowych ramach określamy, co sprawia, że przygotowanie zawodowe jest tak skuteczne. Po ich przyjęciu ramy pozwolą pracodawcom i osobom uczącym się czerpać korzyści z wysokiej jakości przygotowania zawodowego" - podkreśliła unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen.

Komisja zaproponowała siedem kryteriów odnoszących się do warunków uczenia się i warunków pracy oraz siedem bardziej ogólnych, dotyczących "warunków ramowych".

W tym pierwszym zestawie znalazły się takie kwestie jak: pisemna umowa, efekty uczenia się, wsparcie pedagogiczne, komponent miejsca zatrudnienia, wynagrodzenie lub rekompensata, ochrona socjalna oraz warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo.

Kryteria dotyczące warunków ramowych to: regulacje, zaangażowanie partnerów społecznych, wsparcie dla przedsiębiorstw, elastyczne ścieżki kształcenia i mobilność, poradnictwo zawodowe i podnoszenie świadomości, przejrzystość, zapewnianie jakości i monitorowanie kariery absolwentów.

"Nasze społeczeństwa się zmieniają, a to oznacza, że zmienia się również sposób, w jaki pracujemy, i przez to sposób, w jaki się uczymy. Umiejętności pożądane na rynku pracy ciągle ewoluują. Sukces przygotowania zawodowego polega na tym, że łączy ono potrzeby rynku pracy z ludźmi uczącymi się" - podkreślała Thyssen.

Kryteria, które przedstawiła KE, jeśli zaakceptuje je Rada UE, staną się podstawą do opracowania skutecznych programów przygotowania zawodowego. "Celem inicjatywy jest to, by zwiększyć zdolność uczniów do zatrudnienia oraz umożliwić im rozwój osobisty, a tym samym przyczynić się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej siły roboczej o odpowiednich umiejętnościach, reagującej na potrzeby rynku pracy" - wskazuje Komisja.

Bruksela nie po raz pierwszy zwraca uwagę na praktyki. Po kryzysie, który wywołał szczególnie wysoką falę bezrobocia wśród młodych, opracowano programy mające zapewnić szkolenie lub odbycie praktyki ludziom do 25 roku życia. W ramach programu gwarancji dla młodzieży zaoferowano już 380 tys. miejsc praktyk zawodowych.

Na rozszerzenie możliwości obywania praktyk międzynarodowych nastawiony jest program "Erasmus plus". Inicjatywa "ErasmusPro" jest ukierunkowana na wspieranie 50 tys. miejsc praktyk zawodowych dla osób kształcących się w przedsiębiorstwach za granicą w latach 2018-2020.