W miniony czwartek w ramach procedury rozliczania wydatków KE ukarała 14 krajów członkowskich za uchybienia w wydatkowaniu środków na Wspólną Politykę Rolną albo nieadekwatne procedury kontrolne. Od Polski KE zażądała zwrotu 79,9 mln euro z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Jako powody cofnięcia funduszy KE wskazała "braki podczas kontroli wstępnych wniosków oraz zatwierdzania programów operacyjnych dla gospodarstw niskotowarowych". Wsparcie dla takich gospodarstw, by mogły produkować na skalę rynkową, było przewidziane w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006.

Jak w czwartek wyjaśniał PAP rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite kara "odnosi się do płatności dokonanych w roku 2007, 2008, 2009 i 2010", ale - jak podkreślił we wtorek w oświadczeniu - niedociągnięcia są skutkiem wdrażania pomocy w latach 2004-2006. Kara mogła dotyczyć płatności tylko z lat 2007-10, bowiem zgodnie z unijnym prawem karą można objąć płatności z co najwyżej dwóch lat poprzedzających kontrolę; ta zaś została przeprowadzona w 2009 r.

"Wsparcie gospodarstw niskotowarowych było wdrażane w Polsce tylko w okresie programowania 2004-2006, płatności są dokonywane w ciągu 5 lat i dlatego są finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (na lata 2007-2013 - PAP)" - czytamy we wtorkowym oświadczeniu rzecznika.

"Niedociągnięcia stwierdzone przez Komisję (Europejską) dotyczą: uchybień w kontroli początkowych wniosków (o finansowanie), uchybień w zatwierdzaniu biznesplanów. Dlatego (uchybienia) są rezultatem wdrażania środka w latach 2004-2006" - dodał.

W informacji dla PAP służby prasowe komisarza UE ds. rolnictwa napisały, że Komisja wykryła niedociągnięcia administracyjne podczas audytu przeprowadzonego w lutym 2009 r., którymi wciąż można było się wówczas zająć. Służby wyjaśniły też, że choć zobowiązania do udzielenia wsparcia niskotowarowym rolnikom były podjęte w ramach programu PROW na lata 2004-2006, to płatności były rozłożone na pięć lat.

"Innymi słowy system (wsparcia), który był zaakceptowany w latach 2004-06, był finansowany w ciągu 5 następnych lat" - czytamy. W oświadczeniu dodano, że główne zmiany w systemie wsparcia były dokonywane w czasie powstania zobowiązań w latach 2004-2006, ale nie były one zgodne z wymogami unijnej legislacji. "W szczególności, nie były kontroli +na miejscu+ i kontroli dostarczanych biznesplanów, które nie były wystarczająco restrykcyjne" - napisano.

"Mimo wszystko chciałbym podkreślić, że ten system (wsparcia) był szczególnie ważny we wspieraniu wielu tysięcy polskich rolników z małymi gospodarstwami i zdecydowana większość beneficjentów wypełniało stosowne kryteria i przedstawiło dobre biznesplany, i dlatego powinno to być uznane za sukces" - oświadczył w informacji dla PAP Waite.

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiedział, że Polska odwoła się od decyzji KE o cofnięciu funduszy do sądu UE.