Komisja przyznała, że Polska zastosowała w polityce fiskalnej środki znacząco mniejsze od tych, które KE rekomendowała w lipcu ub.r. (tj. 3,75 pkt proc. PKB na cały okres 2010-2012). Komisja rekomendowała wówczas Polsce wyjście z procedury nadmiernego deficytu do 2012 roku (obecnie procedurą tą objętych jest 20 członków UE).

"Choć poprawa w zakresie perspektyw gospodarczych, jaka nastąpiła od wiosennych prognoz Komisji sugeruje, że potrzebne będą mniejsze wysiłki strukturalne w zakresie polityki fiskalnej, aby skorygować nadmierny deficyt, obniżając deficyt sektora rządowego i samorządowego do poniżej 3% PKB w 2012 roku będzie wymagać zintensyfikowania wysiłków w polityce fiskalnej w 2011 i 2012 roku" - czytamy w dokumencie.

"Stąd też dla sukcesu rządowej strategii niezbędne jest bardzo zdyscyplinowane wykonanie budżetu w 2010 roku - aby zapewnić ścisłe przestrzeganie celów dotyczących wydatków i przeznaczania wszystkich dodatkowych dochodów na zmniejszenie deficytu - oraz wysiłki konsolidacyjne w budżetach na lata 2011-2012, które powinny być większe niż obecnie planowane" - napisała dalej Komisja Europejska.

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że program konwergencji będzie przewidywał że Polska obniży deficyt sektora rządowego i samorządowego do unijnego limitu max. 3% PKB w 2012 roku, a najdalej w 2013 roku, jeśli wzrost PKB okaże się niższy od obecnie prognozowanego.

Tymczasem TVN CNBC Biznes podał wcześniej w środę, że w opracowywanej obecnie aktualizacji programu konwergencji rząd zakłada, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 3,4% wobec 1,7% odnotowanych w ub.r., zaś w latach 2011-2012 wyniesie odpowiednio: 4,5% i 4,2%.

Budżet na 2010 rok zakłada, że wzrost gospodarczy wyniesie w tym roku 1,2% choć przedstawiciele rządu wielokrotnie przyznawali, że będzie on wyraźnie wyższy. Ostatnio wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak mówił, że wzrost PKB może przekroczyć 3,0% w 2010 r.

Premier zapowiedział, że aktualizacja programu konwergencji zostanie przyjęta w środę w trybie obiegowym lub - najpóźniej - na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów, w następny wtorek (9 lutego). Powodem przedłużenia prac nad dokumentem są zastrzeżenia zgłoszonych przez Pawlaka. Wicepremier chciałby, żeby program ten został najpierw zaakceptowany przez rząd, a dopiero potem służył za podstawę do aktualizacji programu konwergencji.