Wskaźnik nastrojów w przemyśle w kwietniu wyniósł -20,1 pkt. wobec -19,9 pkt. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nastrojów w usługach wyniósł -7,1 pkt. wobec -2,6 pkt. poprzednio.

Wskaźnik nastrojów konsumenckich wyniósł -26,9 pkt. wobec -30,1 pkt. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik nastrojów w handlu detalicznym wyniósł -11,0 pkt. wobec -9,9 pkt. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nastrojów w budownictwie wyniósł -41,8 pkt. wobec -40,2 pkt.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GUS.