Piątkowe prognozy są gorsze dla Polski niż szacunki, które KE publikowała w lutym. W związku z tym KE zasygnalizowała, że nie zdejmie z Polski procedury nadmiernego deficytu, która nałożona została na nasz kraj w 2009 roku. Oficjalne rekomendacje w tej sprawie Komisja przedstawi 29 maja.

"Wydaje się, że (w Polsce - PAP) podjęto zalecane wysiłki fiskalne, ale deficyt pozostanie na poziomie około 4 proc. w okresie objętym prognozami, czego konsekwencją będą zrewidowane rekomendacje w ramach procedury nadmiernego deficytu" - powiedział na konferencji prasowej komisarz UE. ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn. Ocenił też, że zeszłoroczny polski deficyt na poziomie 3,9 proc. "był najwyraźniej za wysoki", by wobec Polski mogła być zastosowana specjalna reguła, uwzględniająca koszty reformy emerytalnej.

Rehn nie wykluczył natomiast, że Polska może dostać więcej czasu na spełnienie zaleceń przewidzianych w procedurze nadmiernego deficytu. "Polska wyraźnie jest w tym kontekście przypadkiem na pograniczu. Będziemy z uwagą obserwować rozwój sytuacji gospodarczej oraz perspektywy dla Polski i wrócimy do tego tematu pod koniec maja" - powiedział Rehn, pytany, czy Polska może być wśród krajów, które dostaną więcej czasu na spełnienie celów fiskalnych.

"Z dwudziestu krajów objętych obecnie procedurą nadmiernego deficytu możemy mieć trzech ewidentnych kandydatów do jej zamknięcia: Łotwę, Rumunię i Litwę. Dwa kraje: Włochy i Węgry mogą (wyjść z procedury), jeśli utrzymają kurs równoważenia finansów publicznych" - powiedział Rehn. O dwa lata wydłużony może być termin na zbicie deficytu poniżej 3 proc. dla Francji (do 2015 r.) i Hiszpanii (do 2016 r.). Dodatkowy czas mogą też dostać Słowenia i Holandia, wcześniej było to też obiecane Portugalii.

Jeszcze w lutym KE prognozowała, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 1,2 proc., a w przyszłym o 2,2 proc. KE szacuje, że w 2012 r. polskie PKB rosło w tempie 1,9 proc. Komisja napisała w swoim komentarzu, że perspektywy wzrostu Polski są w tym roku osłabione ze względu na "niemrawą" konsumpcję wewnętrzną, spadek inwestycji i osłabiony eksport.

Wzrost PKB w pierwszej połowie 2013 r. wyhamuje do 0,7 proc., m.in. z powodu słabych perspektyw ekonomicznych dla eksportu, co przełoży się również na osłabienie inwestycji prywatnych. Pewnego odbicia można spodziewać się pod koniec roku, ze względu na poprawę sytuacji gospodarczej na świecie i obniżenie kosztów kredytu.