Tą decyzją KE zaakceptowała 58 programów tzw. prostych o łącznym budżecie ponad 125 mln euro, wartość dofinansowania 4 polskich programów wynosi 8,8 proc. całkowitej kwoty przeznaczonej na wsparcie programów prostych. Unijne dofinansowanie wynosi co najmniej 50 proc. kosztów programu.

Programy proste to kampanie przygotowane przez jedną organizację.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP uzyskało zgodę na realizację programu promującego mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe (świeże, schłodzone i mrożone) oraz owoce, warzywa i przetwory tych produktów. Budżet tego programu ma wynieść 4,92 mln euro, a promocja ma być skierowane na rynek Chin, Hongkongu, Japonii, Korei Płd., Wietnamu.

Zaakceptowany został program promocji jabłek z chronionym oznaczeniem geograficznym, złożony przez Stowarzyszenie Sady Grójeckie. Jego budżet - to 2,94 mln euro. Kampania informacyjno-promocyjna będzie realizowana na rynku niemieckim, szwedzkim i duńskim.

Krajowa Radę Drobiarstwa dostała dofinansowanie na promocję mięsa drobiowego na rynku czeskim, niemieckim i polskim. Budżet tej kampanii wyniesie 1,5 mln euro.

Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocowa będzie zaś promowało owoce w Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Koszt tej akcji wyceniono na 1,84 mln euro.

Komisja Europejska najwyżej ocenia programy skierowane do konsumentów z kilku krajów jednocześnie oraz do odbiorców pozaunijnych. Aż dwie trzecie dostępnych środków przeznaczono na promowanie unijnych produktów żywnościowych w państwach spoza UE, w szczególności tych, do których Unia mogłaby znacznie zwiększyć eksport rolno-spożywczy, jak Kanada, Japonia, Chiny, Meksyk i Kolumbia.

W przypadku programów wewnątrz Unii, KE szczególny nacisk kładzie na informowanie konsumentów o różnych unijnych systemach i oznaczeniach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne czy produkty ekologiczne. Przewidziano również finansowanie kampanii promujących zdrowe żywienie i spożywanie owoców i warzyw.

Komisja Europejska w 2018 r. przeznaczyła na współfinansowanie programów promocyjnych dla wszystkich krajów UE kwotę 169 mln euro, w 2017 r. było to 142 mln euro.