"W roku 2020 można oczekiwać zmniejszenia naszej sprzedaży eksportowej z 230,3 mld euro w roku 2019 do 208,4 mld EUR (o 9,5 proc.). Regres, choć bardzo dotkliwy, może okazać się jednak wyraźnie mniejszy od szacowanego przed dwoma miesiącami (spadek do 189,0 mld euro tj. o 18,0 proc.). W roku 2021 eksport wynosząc 224,6 mld EUR może okazać się o 8,2 proc. wyższy niż w roku 2020" - napisano.
 
KIG ocenia, że eksport w maju 2020 wyniósł 14 295 mln euro. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w kwietniu o 3,7 proc., w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 27,0 proc.