Serbia z roku na rok jest dla Polski coraz bardziej liczącym się partnerem gospodarczym i największym kontrahentem handlowym w regionie Zachodnich Bałkanów i że łączne obroty między naszymi krajami w 2014 r. osiągnęły 1 mld euro. Główne towary w obrotach z Polską to w eksporcie: wyroby z metali nieszlachetnych, wyroby z metali, tworzywa sztuczne, produkty pochodzenia roślinnego, produkty chemiczne;  w imporcie: urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty mineralne, ścier drzewny, papier i tektura, wyroby z metali nieszlachetnych i inne - podaje KIG w komunikacie.

KIG podkreśla ponadto, że współpraca gospodarcza Polski i Czarnogóry rozwija się bardzo dynamicznie. Według Czarnogórskiej Izby Handlowej w roku 2014 wymiana handlowa pomiędzy Polską a Czarnogórą wyniosła 24 mln euro, a w roku 2015 była już o 20 proc. wyższa. Od 2007 r. Polska zainwestowała w Czarnogórze 52 mln euro. Z Czarnogóry do Polski importujemy: stal i żelazo, urządzenia mechaniczne oraz ich części, papier i tekturę oraz wyroby z tych materiałów, a także produkty spożywcze. Z Polski do Czarnogóry eksportujemy: meble, papier i tekturę oraz wyroby z tych materiałów, urządzenia mechaniczne i ich części, urządzenia elektryczne, pojazdy, paliwa mineralne, wyroby kosmetyczne, produkty spożywcze, produkty drewniane itd.

Program pobytu misji w Serbii i Czarnogórze obejmuje:

  • - Forum Gospodarczego w Serbii połączone z rozmowami B2B zorganizowane przy współpracy z Serbską Izbą Przemysłowo-Handlową
  • - Seminarium Biznesowe w Czarnogórze, również połączone z rozmowami B2B jako rewizyta Forum Polska Czarnogóra z 202 r. organizowanego z Czarnogórską Izbą Gospodarczą
    - Koktajl biznesowy organizowany przez Ambasadę RP w Podgoricy z udziałem polskich i czarnogórskich przedsiębiorców.
    - Wizyty studyjne oraz inne spotkania