- W marcu 2015 r. odnotowano bowiem relatywnie silne wzrosty płac m.in. w działach "koks i produkty rafinacji ropy naftowej”, "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”, "napoje”, oraz "artykuły spożywcze”. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 4,2 proc. r/r wobec 4,8 proc. w lutym. Oczekujemy, że w kwietniu roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw ponownie przyspieszy, do czego w znacznym stopniu przyczyni się wygaśnięcie wspomnianego wyżej efektu wysokiej bazy sprzed roku - wyjaśnia Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dodaje, że według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w marcu o 15,5 tys. m/m wobec wzrostu o 8,2 tys. w lutym. Z pominięciem styczniowych odczytów (zawyżanych przez rewizje próby) był to najsilniejszy miesięczny wzrost zatrudnienia od czerwca 2010 r.

- Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw będzie dalej wzrastać w umiarkowanym tempie, do czego w największym stopniu przyczyni się szybki wzrost popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym. W marcu składowa PMI dotycząca zatrudnienia ukształtowała się na czwartym najwyższym poziomie w historii badań (55,2 pkt. wobec 52,9 pkt. w lutym). W I kw. odnotowano wyraźne zwiększenie stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym do poziomu najwyższego od III kw. 2008 r. Tym samym, czynnikiem wspierającym wzrost liczby etatów jest dalszy (choć prawdopodobnie wolniejszy niż w IV kw. ub. r.) wzrost inwestycji przedsiębiorstw - mówi Krystian Jaworski.

Podkreśla, że roczna dynamika zatrudnienia w marcu wzrosła z 2,5 proc. w lutym do 2,7 proc. w marcu (najwyższy poziom od września 2011 r.).

- W rezultacie realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyło się do 7,0 proc. r/r z 7,4 proc. w lutym. Tym samym średnia dynamika funduszu płac w I kw. br. wzrosła do 7,3 proc. r/r wobec 5,4 proc. w IV kw. 2015 r. Dzisiejsze dane stanowią zatem wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,1 proc. r/r w IV kw. ub. r. do 3,2 proc. w I kw. br. - tłumaczy ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dodaje, że dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw z 18 kwietnia są w ocenie Credit Agricole Bank Polska S.A. neutralne dla kursu złotego i rynku długu.