Podczas kongresowego forum współpracy gospodarczej Afryka - Europa Centralna Piebalgs przypomniał, że Unia Europejska już od długiego czasu jest partnerem Afryki, wspierając ją finansowo poprzez granty. Efekty tego wsparcia to m.in. większa przeżywalność obywateli czy poprawa dostępu do edukacji.

Zdaniem komisarza obszary najbardziej potrzebujące inwestycji to rolnictwo i energetyka. "Afryka może odpowiedzieć na rosnący popyt na żywność, konieczne są jednak inwestycje w infrastrukturę rolniczą i wydajność gleby, a także kwestię bezpieczeństwa żywności" - powiedział Piebalgs podkreślając, że kontynent afrykański ma potencjał, by być konkurencyjnym na tym rynku i żywić nie tylko swoich mieszkańców.

Mówiąc o sektorze energetycznym zwrócił uwagę na swoisty klincz problemów - brakuje inwestycji, bo nie ma infrastruktury energetycznej, a tej nie ma, bo potrzebne są inwestycje. Komisarz podkreślił też potrzebę zwalczania w Afryce problemu łapownictwa czy prania brudnych pieniędzy, co jest - jak zaznaczył - kwestią międzynarodową.

Przypomniał też o ogromnych i wciąż odkrywanych zasobach naturalnych Afryki, a jednocześnie o potrzebie ochrony jej unikalnego przyrodniczego dziedzictwa.