Hogan uczestniczył w konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Rolniczym przez Izby Rolnicze - małopolską i świętokrzyską.

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi mówił, że od czasu kiedy Polska stała się członkiem UE, bardzo skorzystała na Wspólnej Polityce Rolnej. Jak podał, w okresie 2014-2020 nasz kraj otrzymał 32 mld euro, z czego 23 mld trafiło bezpośrednio do rolników, a 8,7 mld na działania związane z rozwojem wsi i sytuacją osób na terenach wiejskich.

"Nowy program rozwoju obszarów wiejskich ma nowe priorytety: jak poprawić konkurencyjność i wydajność sektora rolno-spożywczego, żebyśmy nadal mieli jak największą liczbę rolników, którzy będą w stanie zarabiać i żyć z rolnictwa, pozostać aktywni na obszarach wiejskich; w jaki sposób przyciągnąć więcej młodych ludzi do rolnictwa, żeby zapewnić wymianę pokoleń; jak podchodzić do zasobów naturalnych, żeby obecne pokolenie rolników mogło przekazać w przyszłości swoje gospodarstwa młodym z dobrą glebą i dobrymi stosunkami wodnymi i wszystkimi koniecznymi składnikami majątku" - mówił Hogan.

Jak podkreślił, UE chce uprościć Wspólną Politykę Rolną UE i odejść od dublowania w UE i w Polsce zasad, które regulują wsparcie dla rolników. "Wyeliminujemy dużą część tego na poziomie UE, będziemy chcieli pracować z władzami polskimi, żeby zredukowały liczbę tych wymogów na poziomie krajowym" - powiedział Hogan. Mówił, że odkąd jest komisarzem, usuniętych zostało ok. 100 przepisów oraz bezwzględne kary za małe błędy we wnioskach o dopłaty, jeżeli błąd jest niewielki, rolnik traci tylko pewien procent tej sumy.

Komisarz zapowiedział, że do kontroli wykorzystywania dopłat wdrożona będzie technologia satelitarna i zaledwie 1 proc. wniosków będzie kontrolowany przez ludzi wysyłanych przez płatnika do gospodarstw (obecnie to ok. 5 proc).

"Musimy w miarę możliwości - niezależnie od tego, jakie są wyzwania finansowe związane z Brexitem i zmniejszeniem się budżetu UE - utrzymać budżet dla rolnictwa" - powiedział Hogan. "Celom i ambicjom Wspólnej Polityki Rolnej musi towarzyszyć odpowiedni zasób finansowy" - mówił.

"W świetle tych działań budżetowych postanowiłem, że nadamy priorytet płatnościom bezpośrednim we wniosku legislacyjnym, żeby zapewnić rolnikom konieczne bezpieczeństwo ich dochodów. Zaproponowałem, żeby był priorytet dla małych gospodarstw rolniczych. To są moje wnioski, one muszą być jeszcze zatwierdzone" - mówił Hogan. Podkreślił, że zdecydują państwa członkowskie i PE.