"Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwraca się z prośbą o przeprowadzenie oceny wtórnej odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej członków Zarządu Banku - tak zaczyna się pismo, które nadzorca rozsyła do wybranych banków" - czytamy w "PB".

Gazeta pisze, że pismo dostają te banki, na które prezes UOKiK nałożył karę finansową. "PB" dodaje, że tylko w tym roku UOKiK ukarał PKO BP, Pekao, Santandera, Raiffeisen Bank, Millennium, BNP Paribas, Getin i Idea Bank.

Prośba KNF dotyczy członków zarządów, którzy sprawowali funkcję, gdy dochodziło do nieprawidłowości stwierdzonych przez urząd (niejednokrotnie są to sprawy sprzed lat) - czytamy.

Według "PB" ocena ma obejmować przywołane przez nadzór prawo bankowe, które wyraźnie wskazuje, że "członkowie zarządu banku powinni dawać rękojmię należytego wykonania, obowiązków". W szczególności dotyczy to +reputacji+, uczciwości i rzetelności danej osoby do prowadzenia spraw banku w sposób ostrożny i stabilny przez cały czas pełnienia funkcji" - napisano.

Jak wskazuje gazeta, inicjatywa KNF wywołała spore zaniepokojenie w środowisku ze względu na możliwe interpretacje intencji nadzoru. Pojawiły się obawy, że kary UOKiK i związana z nimi ocena odpowiedzialności mogą zostać wykorzystane do wprowadzenia zmian personalnych w bankach.