Zdaniem Mirosława Sekuły, przewodniczącego KPP, ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawiera wiele niepotrzebnych zapisów, które bezzasadnie blokują przedsiębiorcom możliwości zarobkowania dzięki sprzedaży alkoholu.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni komisja będzie miała gotowy projekt nowelizacji ustawy. Eksperci komisji reprezentujący organizacje biznesowe popierają inicjatywę posłów.

Na następnym posiedzeniu komisja przyjrzy się kolejnym alkoholowym barierom, polegającym m.in. na utracie zezwoleń wskutek opóźnienia w ich opłacaniu, ograniczeniach w lokalizacji lokalu, ograniczeniach sprzedaży podczas imprez masowych, sprzedaży alkoholu na kredyt oraz przez internet.