"Dostrzegamy potrzebę propagowania wiedzy o naszych rodzimych produktach i usługach, które już są rozpoznawane przez szeroką rzeszę konsumentów na całym świecie. Nie wszyscy znają ich kraj pochodzenia. Tymczasem wiele firm może stać się flagowymi markami polskiego eksportu, silnie i pozytywnie kojarzonymi z Polską" - podkreślił wiceszef resortu rozwoju. Dodał, że polskie produkty odznaczają się "bardzo wysoką jakością i innowacyjnością", docenianą nawet przez "najbardziej wymagających odbiorców".

Jak zaznaczył Kościński, rozwój innowacyjnych firm, ich ekspansja zagraniczna to jeden z najistotniejszych filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dlatego wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu resort rozwoju prowadzi działania, które mają na celu kompleksowe wsparcie branż perspektywicznych dla polskiego eksportu - wyjaśnił. "Wierzymy, że w dłuższym okresie przyniosą one znaczące korzyści zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak też polskiej gospodarki i wizerunku na świecie" - powiedział Kościński.

Na podstawie analiz potencjału wybranych rynków Ministerstwo Rozwoju przygotowało listę 12 priorytetowych sektorów polskiej gospodarki, które mają największą szansę na globalny sukces. Za dziewięć programów promocji odpowiada PAIH. Wśród nich są: meble, moda polska (wraz z biżuterią), jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, sprzęt medyczny, biotechnologia i farmacja, budowa i wykańczanie budowli, maszyny i urządzenia, części samochodowe i lotnicze. Promocją pozostałych trzech sektorów - spożywczego, IT/ICT i usług prozdrowotnych zajmują się odpowiednio: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polska Organizacja Turystyczna.

Wszystko w ramach projektu "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand". Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MSP. Jego budżet to ok. 40 mln euro.

"Program daje polskim firmom ogromne możliwości dotarcia na rynki, których nie były w stanie do tej pory poznać - w dalekiej Azji, wciąż ważnej Europie i nie mniej obiecujących Afryce i Ameryce Łacińskiej" - zaznaczył podczas konferencji prezes PAIH Tomasz Pisula. Dodał, że na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny.

Zadaniem PAIH będzie organizacja stoisk targowych na 99 imprezach wystawienniczych w 23 krajach (61 w 2018 r. i 38 w 2019 r.), nawiązywanie kontaktów z każdą z dziewięciu branż oraz organizacja w Polsce misji przyjazdowych dla zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy.

"Założeniem projektu jest promocja polskich branż jako całości, a nie konkretnych firm i marek" - podkreślił Robert Zawadzki, szef zespołu realizującego w PAIH program Marka Polskiej Gospodarki. Wyjaśnił, że przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać stoisko narodowe jako miejsce spotkań B2B, na którym wyświetlą swoje filmy promocyjne czy udostępnią katalogi. "Projekt przewiduje również specjalne wyodrębnienie powierzchni na potrzeby prezentacji polskich regionów" - powiedział. Jak podkreślił, program zakłada też uruchomienie dziewięciu portali internetowych poświęconych poszczególnym branżom w serwisie trade.gov.pl.

Wsparcie działań promocyjnych dla przedsiębiorców będzie finansowane z Programu Inteligentny Rozwój.