"W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2020 r. odnotowano dalszy wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do maja 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 13,7 mld euro i była o 6,2% większa niż rok wcześniej. Jednak dynamika wzrostu przychodów uzyskanych z eksportu była wolniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy wyniosła 10%. Do spowolnienia tempa wzrostu eksportu przyczyniły się m.in. ograniczenia w ruchu międzynarodowym wprowadzone w marcu br. na skutek rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. W okresie styczeń-maj 2020 r. import towarów rolno-spożywczych do Polski ukształtował się na poziomie 9,3 mld euro, o 4% wyższym niż przed rokiem. W rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 11,2%, do 4,4 mld euro" - czytamy w komunikacie.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych znaczącą pozycję zajmowały żywiec, mięso i jego przetwory z udziałem wynoszącym 19% w wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. W okresie styczeń-maj 2020 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej wyniosły 2,6 mld euro i były o 4,5% niższe niż rok wcześniej, podał także KOWR.

Drugą pod względem wartości pozycję z 15-proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż zwiększyła się do 2 mld euro (o 42%). Wzrost eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych - o 13%, do 1,7 mld euro, cukru i wyrobów cukierniczych - o 3%, do 0,9 mld euro oraz ryb i przetworów - o 1%, do 0,9 mld euro. Większa była także wartość wywozu m.in.: owoców łącznie z przetworami - o 7%, do 0,6 mld euro, produktów paszowych łącznie z makuchami - o 13%, do 0,7 mld euro, kawy, herbaty i kakao - o 5%, do 0,3 mld euro oraz alkoholu - o 14%, do 0,2 mld euro.