Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) podsumował 200 rozstrzygniętych konkursów w ramach programu ramowego Horyzont 2020.

Z danych zaprezentowanych w piątek przez KPK wynika, że w ciągu dwóch lat polskie instytucje uzyskały łączne dofinansowanie w wysokości ponad 136 mln euro. To jedna piąta środków, które trafiły do 13 państw tzw. nowej Unii - przyjętych do UE po 2004 r. - co daje jednoprocentowy udział w całkowitym dofinasowaniu krajów członkowskich. Wynik ten zbliżony jest do rezultatów poprzedniego 7. Programu Ramowego UE. "Jego utrzymanie to pozytywny sygnał, bo w programie Horyzont 2020 panuje silna konkurencja, spowodowana m.in. najwyższym w historii budżetem programu ramowego, niemal 80 mld euro" - informuje KPK w przesłanym komunikacie.

Polskie instytucje w gronie dofinansowanych projektów pojawiły się 579 razy. Ten wskaźnik tzw. uczestnictwa: jedna polska instytucja może uczestniczyć w kilku projektach, a w jednym projekcie może brać udział kilka instytucji z Polski.

Uzyskane wyniki sytuują Polskę jako lidera wśród krajów tzw. nowej Unii oraz na 15. pozycji wśród państw członkowskich. To także rezultaty zbliżone do wyników niektórych krajów Europy Zachodniej, np. Irlandii, Finlandii, Portugalii czy Danii.

Wśród projektów, na które polskie instytucje zdobyły najwięcej środków z Horyzontu 2020, prym wiodą granty badawcze i szkoleniowe w ramach działania Maria Skłodowska-Curie, projekty informatyczne i telekomunikacyjne oraz dotyczące zdrowia i energetyki. Wśród polskich grantobiorców coraz większy jest udział przemysłu, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Najaktywniejsza polska firma z tej grupy zdobyła dofinansowanie w wysokości ok. 3,7 mln euro.

Porównanie Polski z najlepszymi w całej Unii Europejskiej pokazuje jednak dużo większą skuteczność i aktywność uczonych oraz przedsiębiorców z krajów "starej piętnastki". Trafiło do nich prawie 90 proc. przyznanego dotąd w Horyzoncie 2020 dofinansowania. Do najaktywniejszych należały Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja i Holandia.

"Polski nie zadowala jedynie pozycja lidera wśród krajów EU13"- podkreśla dyrektor KPK dr inż. Zygmunt Krasiński. "Żeby Polska została liczącym się partnerem i udziałowcem w skali całej wspólnoty musimy m.in. przeprowadzić skuteczne reformy systemu badań i innowacji, zwiększyć nakłady na badania i rozwój, otworzyć instytucje na współpracę zagraniczną i relacje z partnerami z Europy Zachodniej. Musimy także budować skuteczny system wspierania naukowców i przedsiębiorców w pozyskiwaniu unijnych środków - w regionach, na uczelniach i w placówkach naukowych" - dodaje.

Rezultaty polskiego uczestnictwa w programie Horyzont 2020 zostaną przedstawione w piątek w Ministerstwie Rozwoju podczas konferencji "Horyzont 2020 gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski".