- Spodziewamy się większej liczby inwestorów strategicznych oraz zwiększonej podaży firm prywatyzowanych, to pozwala nam prognozować wzrost na rynku fuzji i przejęć w 2010 roku. Prognozujemy wzrost liczby przeprowadzonych transakcji o 10 proc. oraz wzrost ich wartości o 25-30 proc. - powiedział na konferencji szef zespołu M&A w KPMG Corporate Finance Krzysztof Klamut. - Prywatyzacja będzie kołem zamachowym tego rynku w 2010 roku - dodał.

Według raportu KPMG oraz DealWatch, w 2009 roku w Polsce ogłoszono 556 transakcji fuzji i przejęć, czyli o 8 więcej niż w 2008 roku. Łączna ujawniona wartość wszystkich transakcji wyniosła 8.522 mln euro, podczas gdy w 2008 roku było to 8.538 mln euro.

Wartość teoretyczna, w której uwzględniono także transakcje o nieujawnionej wartości (przyjęto w tym celu średnią wartość transakcji w danym sektorze), wyniosła w 2009 roku 11.748 mln euro i była niższa niż rok wcześniej o 1 proc.

W całym regionie Europy Środkowej w 2009 roku ogłoszono 1.663 transakcji fuzji i przejęć, a łączna ujawniona wartość transakcji wyniosła 24.933 mln euro. Oznacza to, że transakcje polskich spółek stanowiły jedną trzecią całego rynku środkowoeuropejskiego.

"Spodziewałbym się, że w tym roku Polska jeszcze bardziej się umocni na tle regionu, m.in. dzięki zapowiadanym transakcjom prywatyzacyjnym" - powiedział Klamut.

Wśród 556 transakcji, 36 miało charakter restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowych, a ich wartość wyniosła 1.827 mln euro. Na tle wszystkich transakcji tego typu przejęcia stanowiły 6 proc. w ujęciu ilościowym oraz 21 proc. w ujęciu wartościowym.

Najwięcej transakcji zawarto w 2009 roku w sektorze: informatyka, komunikacja, media i rozrywka. Na drugim miejscu znalazł się segment budownictwa i nieruchomości, a na trzecim - produkcji przemysłowej.

Największą transakcją w 2009 roku było przejęcie ponad 28 proc. udziałów w Kompanii Piwowarskiej przez SAB Miller. Wartość tej transakcji wyniosła niemal 800 mln euro, sprzedającym był fundusz Kulczyk Holding.