W I półroczu 2020 r. Krynicki Recykling wypracował blisko 50 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 46,9 mln zł w tym samym okresie 2019 r. Oznacza to wzrost o około 7 proc. rok do roku. Zysk operacyjny lidera polskiego rynku uzdatniania szkła opakowaniowego zwiększył się o 13 proc. i wyniósł ok. 5,6 mln zł. Spółka odnotowała jednocześnie znaczny wzrost EBITDA, która wyniosła w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku 13,5 mln zł, czyli o 18 proc. więcej niż w tym czasie 2019 r. Krynicki Recykling najmocniej poprawił wynik na poziomie netto – osiągając 5,7 mln zł, przy 4,2 mln zł przed rokiem (+37% r/r). Tym samym rentowność netto Grupy wzrosła o 2 pkt proc. do poziomu 11 proc.

Zarząd podkreśla, że poprawa wyników to zasługa wysokiej dyscypliny kosztowej oraz większej dostępności surowca wyższej jakości.

- Warto zauważyć, że wzrost największej naszej pozycji kosztowej, czyli zużycia energii i materiałów wyniosło zaledwie 3 proc. wobec 7-procentowego wzrostu przychodów. W przypadku drugiej pozycji, co do wielkości – czyli usług obcych zanotowaliśmy nawet spadek o 1 proc. Składają się na nie największym stopniu logistyka i transport. Redukcja tych kosztów to przede wszystkim efekt renegocjacji umów z firmami logistycznymi, ale także realizacja premii geograficznej w związku z otwarciem zakładu w Czarnkowie – komentuje Adam Krynicki, prezes Krynicki Recykling.

– Dostrzegamy jednocześnie zmiany rynkowe, skutkujące większą podażą brudnej stłuczki dobrej jakości, co pozwala nam uzyskiwać lepsze ceny i wyższą konwersję – dodaje Adam Krynicki.

Wyniki pokazują, że w pierwszym półroczu spółka przechodzi globalny kryzys wywołany koronawirusem raczej suchą stopą.

– Nie mieliśmy jak na razie żadnych przestojów produkcyjnych, ani większych problemów z transportem szkła czy ściąganiem należności. Mamy jednak oczywiście wdrożone procedury bezpieczeństwa oraz plan awaryjny na wypadek zachorowań w naszych zakładach. Polskie huty sygnalizują bardzo duży popyt na opakowania ze szkła bezbarwnego kosztem kolorów. To z kolei może mieć wpływ na zbyt szkła w innych kolorach oraz miksu - zastrzega Adam Krynicki.

Akcjonariusze spółki zadecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 lipca, a jej wypłata nastąpi 28 października 2020 r. Każda akcja będzie uprawniać do 0,2 zł wypłaty.