"O wsparcie mogą aplikować małe i średnie przedsiębiorstwa, planujące rozwój biznesu za pomocą internetu. To szansa na przetrwanie i rozwój także w dzisiejszych, trudnych czasach" - podkreślił w czwartek marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Konkurs na dotacje adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców planujących zakup sprzętu i oprogramowania, umożliwiającego działalność gospodarczą w sieci. Na dofinansowanie mają szansę także firmy planujące wdrożenie rozwiązań związanych z telepracą oraz tworzenie cyfrowych platform informacyjnych, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wysokość dofinansowanie zależy od wielkości firmy, która się o nie ubiega. Najwięcej - do 70 proc. poniesionych kosztów - mogą otrzymać mikroprzedsiębiorstwa; do 60 proc. firmy małe i do 50 proc. - duże. Wsparcie jednego projektu może jednak sięgnąć najwyżej pół miliona złotych.

"Nabór wniosków przeprowadzimy na przełomie maja i czerwca, ale już teraz za pomocą poczty elektronicznej można składać pytania dotyczące tworzenia i kompletowania dokumentów konkursowych. (...) urzędnicy udzielą na nie odpowiedzi podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się jeszcze przed rozpoczęciem naboru" - zaznaczyła rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Beata Krzemińska.

Informacje o tym spotkaniu zostaną podane na stronie internetowej samorządu kujawsko-pomorskiego: www.mojregion.eu.

Pieniądze przeznaczone na konkurs pochodzą z puli dodatkowych środków z krajowej rezerwy wykonania, przyznanych województwu za sprawne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego. "Łącznie z podobną premią za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zdobyliśmy w ten sposób dodatkowe 81 milionów euro" - dodała Krzemińska.