W lutym 2019 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 47 podmiotów, a więc o 26,6% mniej niż przed miesiącem oraz o 2,1% mniej niż w lutym 2018. Łączna liczba rozpoczętych restrukturyzacji za ostatnich 12 miesięcy wyniosła 448 podmiotów, co oznacza wzrost o 26,9% w stosunku do stanu na koniec lutego 2018 roku.

- Te dane wskazują, że od pięciu miesięcy mamy do czynienia ze stabilizacją trendu w łącznej liczbie upadłości i restrukturyzacji, choć w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku nastąpił zauważalny wzrost głównie jeśli chodzi o liczbę firm rozpoczynających postępowania restrukturyzacyjne. Jak na razie krajowe przedsiębiorstwa relatywnie nieźle znoszą spowolnienie gospodarcze, jakie zaczęło dotykać część głównych partnerów handlowych Polski, włącznie z Niemcami. Natomiast nie można wykluczyć, że sytuacja w kolejnych miesiącach zacznie się pod tym względem pogarszać. Szczególnie narażone na kłopoty mogą być przedsiębiorstwa nastawione na eksport do krajów Europy Zachodniej, bowiem spowolnienie gospodarcze w tym regionie może wpłynąć na obniżanie się rentowności sprzedaży eksportowej – powiedział Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.

KUKE szacuje – zakładając obniżenie tempa wzrostu gospodarczego Polski, przy jednoczesnym spadku rentowności przedsiębiorstw – że w tym roku dynamika wzrostu upadłości ulegnie delikatnemu przyspieszeniu do poziomu ok. 9% (czyli dotknie ok. 680 podmiotów). Z kolei dynamika wzrostu liczby rozpoczętych restrukturyzacji obniży się do ok. 16% (obejmując ok. 530 podmiotów). Podstawowym czynnikiem ryzyka będzie koniunktura na rynkach eksportowych oraz niska podaż pracowników w kraju.

Stosunek upadłości spółek prawa handlowego do liczby średnich i dużych firm obecnych na rynku kształtował się w lutym 2019 roku na poziomie 0,88%. W zestawieniu z lutym 2018 roku istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (0,41% wobec 1,2%) oraz produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (0,20% wobec 1,02%). W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w branży farmacji i leków (0,99% wobec 0,00%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię i gaz (1,56%wobec 0,67%).

W lutym 2019 roku najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podkarpackim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio: 1,92%, 1,78% i 1,76%. Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach: małopolskim (1,00%) i lubuskim (0,96%). Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w jedenastu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwach świętokrzyskim (z 0,78% do 1,61%) i podkarpackim (z 0,90% do 1,76%).