"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w sierpniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w sierpniu eksport z Polski wyniósł 15,596 mld euro. Był więc o 5,1 proc. większy od notowanego w lipcu i jednocześnie o 11,7 proc. większy niż w sierpniu 2016 r." - napisano.

"Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 195,9 mld euro, tj. o 10,4 proc., a w statystykach złotowych do 835,2 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 7,9 proc. Wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2015-2017 pokaźnych zagranicznych i krajowych inwestycji. Wypada odnotować, iż wbrew dość powszechnym odczuciom w zakresie słabości dynamiki inwestycji (...) sektor wytwórczy w roku 2016 i w początku roku 2017 znaczące środki przeznaczał na unowocześnianie i rozbudowę bazy produkcyjnej" - dodano.

W konsekwencji KUKE oczekuje, że sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 212,4 mld euro, tj. o 8,4 proc więcej niż w roku 2017.