"KUKE szacuje, zakładając obniżenie tempa wzrostu gospodarczego Polski, przy jednoczesnym spadku rentowności przedsiębiorstw, że w tym roku dynamika wzrostu upadłości ulegnie delikatnemu przyspieszeniu do poziomu ok. 9 proc. (czyli dotknie ok. 680 podmiotów)" - napisano.
 
Z kolei dynamika wzrostu liczby rozpoczętych restrukturyzacji obniży się do ok. 16 proc. (obejmując ok. 530 podmiotów).
 
KUKE podało, że w samym lutym sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 47 podmiotów, a więc o 26,6 proc. mniej niż przed miesiącem.