Pierwsze miesiące 2013 r., charakteryzowało ustabilizowanie na wysokim poziomie liczby upadłości w skali roku, co było efektem wolniejszego wchodzenia przez gospodarkę w spowolnienie niż zakładano. Zgodnie z przedmiotowymi danymi w samym miesiącu kwietniu opublikowano 83 orzeczenia o upadłości firm. Było to o 10,7% więcej firm niż w marcu, w którym zanotowano 75 upadłości oraz 29,7% więcej niż w kwietniu 2012 r., w którym to zanotowano 64 takie zdarzenia. Wysoki poziom bankructw można zaobserwować w branżach: budowlanej, meblarskiej, produkcji wyrobów metalowych oraz kulturze, rozrywce i rekreacji.

W ostatnim miesiącu udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w liczbie podmiotów, których upadłość ogłoszono wynosił 24%. Jest to nieco wyższy niż zwykle poziom. Średni poziom udziału tych firm w ogóle upadłości w ciągu ostatniego roku plasował się na poziomie około 23%. W kwietniu jednoczenie upadło mniej podmiotów niż w miesiącu poprzednim, 20 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 26% mniej niż w marcu, w którym upadło 27 takich firm, jak również o 100% więcej niż w kwietniu 2012 r. kiedy upadło ich 10.

W kwietniu ogłoszono upadłość 63 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, co oznacza wzrost liczby bankructw w stosunku do ubiegłego miesiąca, kiedy to upadło ich 48 (tj. wzrost o 31,3%). W stosunku do lutego ub. r., w którym upadło 54 firm, wynik jest większy o 16,7%.