- Od 28 lat tworzy się tony nowych przepisów, nowe instytucje jak Rada ds. Hodowli Koni powołana przez Prawo i Sprawiedliwość. My, jako Kukiz ’15, sprawdzamy, które z tych instytucji są potrzebne obywatelom. Nasza ustawa łączy 12 instytucji w dwie, to dopiero pierwszy krok naszej inicjatywy deregulacyjnej odbiurokratyzowania polskiej gospodarki – powiedział Stanisław Tyszka, Kukiz ’15.

- Tworzymy jedną Inspekcję Żywności podporządkowaną bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów - podkreślił Jarosław Sachajko, Kukiz '15.

Projekt Kukiz ‘15 – tworzący jedną instytucję nadzorującą rynek żywności „od pola do stołu” - realizuje politykę ograniczania barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz postulat zmniejszania obciążeń budżetowych Skarbu Państwa. Regulacja zapewni także łatwą identyfikację organów i osób odpowiedzialnych za ewentualne zaniechania lub nadużycia.

Projekt likwiduje – częste i uciążliwe dla kontrolowanych w obecnym stanie prawnym - krzyżowanie się kompetencji agencji kontrolnych. Dzięki nowelizacji podmioty podlegające nadzorowi nie będą kontrolowane kilka razy w tej samej sprawie oraz – w myśl zasady „jedna kara za jedno naruszenie” - wielokrotnie karane za to samo.

Główny Inspektor Żywności będzie podlegał bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Inspekcja łączy obecnie istniejące struktury Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz części Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Handlowej. Działania polegające na połączeniu instytucji kontrolnych przeprowadzono już w 23 spośród 28 krajów UE.

Ustawa Kukiz '15 przewiduje też utworzenie Polskiego Instytutu Żywności - podmiotu badawczego nadzorowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Głównym zadaniem Instytutu będzie zapewnienie doradztwa i wsparcia naukowo-technicznego dla producentów i przetwórców żywności. W miejsce dotychczasowych dziewięciu powstaje jeden podmiot odpowiadający na potrzeby przedsiębiorców i konsumentów. Nowelizacja – wprowadzając PIŻ jako jeden podmiot do kontaktów z unijnymi odpowiednikami – porządkuje również kontakty polskich i unijnych instytucji kontrolnych.

Instytut przejmuje zadania i kompetencje 9. jednostek: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin; Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; Morskiego Instytutu Rybackiego; Państwowego Instytutu Weterynaryjnego; Instytutu Żywności i Żywienia; Instytutu Ochrony Roślin; Instytutu Zootechniki i Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Utworzenie jednego podmiotu badawczego pozwoli na redukcję etatów kierowniczych i zmniejszenie kosztów obsługi. Jednocześnie przyczyni się do wyższej efektywności oraz komplementarności prac badawczych. Łączna kwota oszczędności - niezależnie od kosztów związanych z redukcją etatów i wypłatą odszkodowań z tytułu rozwiązania stosunku pracy - to ponad 7,3 mln zł. rocznie.

Projekt łączący 9 instytutów badawczych i 3 inspekcje to pierwszy krok w ramach przeglądu instytucji dokonywanego przez Kukiz ‘15